αυτόγραφο

Μεταφράσεις

αυτόγραφο

autographتَوْقِيعautogramautografAutogrammautógrafonimikirjoitusautographeautogramautografoサイン서명handtekeningautografautografautógrafoавтографautografลายเซ็นimzabút tích亲笔签名 (a'ftoɣrafo)
ουσιαστικό ουδέτερο
υπογραφή σε θαυμαστή
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close