αυτόματα

Μεταφράσεις

αυτόματα

automatic, automata (a'ftomata)
επίρρημα
Ξεκινάει αυτόματα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close