αυτόματο

Μεταφράσεις

αυτόματο

automatic, automaton
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close