αυτόπτης

Μεταφράσεις

αυτόπτης

(a'ftoptis) αρσενικό-θηλυκό
επίθετο
που είναι παρών
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close