αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

Μεταφράσεις

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

مُتَحَدِّثٌ بِاللُّغَةِ الُأمّ

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

rodilý mluvčí

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

modersmålstalende

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

Muttersprachler

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

native speaker

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

hablante nativo

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

syntyperäinen kielenpuhuja

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

locuteur natif

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

izvorni govornik

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

madrelingua

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

母国語とする人

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

원어민

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

spreker van eigen taal

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

morsmålsbruker

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

rodzimy użytkownik języka

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

falante de língua materna

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

носитель языка

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

person med visst språk som modersmål

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

เจ้าของภาษา

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

anadilini konuşan

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

người bản ngữ

αυτός που μιλά τη μητρική του γλώσσα

说本族语的人
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close