αυτό το ίδιο

Μεταφράσεις

αυτό το ίδιο

نَفْسِهِ

αυτό το ίδιο

se

αυτό το ίδιο

sig selv

αυτό το ίδιο

sich

αυτό το ίδιο

itself

αυτό το ίδιο

se

αυτό το ίδιο

itse

αυτό το ίδιο

soi-même

αυτό το ίδιο

sam sebe

αυτό το ίδιο

se stesso

αυτό το ίδιο

それ自身

αυτό το ίδιο

그것 자체

αυτό το ίδιο

zichzelf

αυτό το ίδιο

seg selv

αυτό το ίδιο

siebie

αυτό το ίδιο

ele mesmo

αυτό το ίδιο

себя

αυτό το ίδιο

sig själv

αυτό το ίδιο

ตัวมันเอง

αυτό το ίδιο

kendisi

αυτό το ίδιο

tự nó

αυτό το ίδιο

它自己
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close