αφήνομαι

(προωθήθηκε από αφέθηκα)
Μεταφράσεις

αφήνομαι

(a'finome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
χαλαρώνω αφήνομαι στα χάδια κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close