αφή

Μεταφράσεις

αφή

Berührungtouchtuŝotoquekosketustouchertatto接触aanrakingdotyktoqueberöring觸摸터치Touch (a'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
αίσθηση κατά το άγγιγμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close