αφήγηση

Μεταφράσεις

αφήγηση

narration, narrative, tellingnarrativaالسردnarracjaErzählung (a'fiʝisi)
ουσιαστικό θηλυκό
διήγηση πριν αρχίσω την αφήγησή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close