αφαιρετέος

Μεταφράσεις

αφαιρετέος

subtrahend
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close