αφαιρετική

Μεταφράσεις

αφαιρετική

ablative

αφαιρετική

ablatif

αφαιρετική

ablativo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close