αφετέρου

Μεταφράσεις

αφετέρου

(afe'teru)
σύνδεσμος
από την άλλη πλευρά αφενός... αφετέρου... αφενός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close