αφηγήθηκα

Μεταφράσεις

αφηγήθηκα

told
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close