αφηγούμαι

Μεταφράσεις

αφηγούμαι

chronicle, recount, tell (afi'ɣume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
διηγούμαι αφηγούμαι μια ιστορία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close