αφηρωισμένος

Μεταφράσεις

αφηρωισμένος

heroised, heroized
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close