αφθώδης

Μεταφράσεις

αφθώδης

aphthous

αφθώδης

aphteux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close