αφθώδης πυρετός

Μεταφράσεις

αφθώδης πυρετός

foot-and-mouth disease

αφθώδης πυρετός

fièvre aphteuse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close