αφομοιώνω

Μεταφράσεις

αφομοιώνω

absorb, assimilate (afomi'ono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εμπεδώνω αφομοιώνω μια γλώσσα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close