αφοπλίστε

Μεταφράσεις

αφοπλίστε

désarmer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close