αφοπλισμένος

Μεταφράσεις

αφοπλισμένος

unarmed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close