αφορίζω

Μεταφράσεις

αφορίζω

excommunicateabolirabolir, excommunierabolire (afo'rizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
θρησκευτικός όρος αποβάλλω από την εκκλησία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close