αφορισμός

Μεταφράσεις

αφορισμός

aphorism, excommunication

αφορισμός

aphorisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close