αχιβάδα

Μεταφράσεις

αχιβάδα

lastura

αχιβάδα

kammusling

αχιβάδα

Jakobsmuschel

αχιβάδα

scallop

αχιβάδα

vieira

αχιβάδα

simpukka

αχιβάδα

jakobova kapica

αχιβάδα

capasanta

αχιβάδα

ホタテガイ

αχιβάδα

국자가리비

αχιβάδα

escalope

αχιβάδα

kamskjell

αχιβάδα

przegrzebek

αχιβάδα

vieira

αχιβάδα

устрица

αχιβάδα

kammussla

αχιβάδα

หอยพัด

αχιβάδα

deniz tarağı

αχιβάδα

con điệp

αχιβάδα

扇贝
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close