αχρειότητα

Μεταφράσεις

αχρειότητα

abjection
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close