αχτίδα

Μεταφράσεις

αχτίδα

ray, beam, glimmerrayon (a'xtiða)
ουσιαστικό θηλυκό
ακτίνα ήλιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close