αψίκορος

Μεταφράσεις

αψίκορος

fastidious, inconstant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close