αψιμαχία

Μεταφράσεις

αψιμαχία

skirmish, clash
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close