βάριο

Μεταφράσεις

βάριο

baryum

βάριο

bario
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close