βάσει

Μεταφράσεις

βάσει

auf Basis von, gemäß, nach

βάσει

based
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close