βάση

Μεταφράσεις

βάση

basis, base, restbase, fondementkaide, ana fikirأَسَاس, قَاعِدَةdno, základbase, grundlagBasis, Grundlagebase, formaperustabaza, na osnovibase土台, 基礎토대basisbasis, grunnlagpodstawabaseбазис, основаbasพื้นฐาน ฐานทัพ, รากฐานcơ sở, đế基础основа基礎בסיס ('vasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. στήριγμα η βάση μιας κατασκευής
η οριζόντια πλευρά
2. έχοντας ως δεδομένο
3. χώρος συγκέντρωσης στρατιωτική βάση
4. ο χαμηλότερος βαθμός θετικής αξιολόγησης παίρνω τη βάση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close