βάσις

Μεταφράσεις

βάσις

base

βάσις

Basis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close