βάτος

Μεταφράσεις

βάτος

bramble, briar, skate

βάτος

rubusarbeto

βάτος

ronce

βάτος

rubus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close