βέβαια

Μεταφράσεις

βέβαια

('vevea)

βεβαίως

of course, certainly (ve'veos)
επίρρημα
σίγουρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close