βέβηλος

Μεταφράσεις

βέβηλος

profane, sacrilegious

βέβηλος

profanateur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close