βέλτιστος

Μεταφράσεις

βέλτιστος

best, optimal

βέλτιστος

meilleur, optimal, optimum

βέλτιστος

أَفْضَل

βέλτιστος

nejlepší

βέλτιστος

bedste

βέλτιστος

bester

βέλτιστος

el mejor, mejor

βέλτιστος

paras

βέλτιστος

najbolji

βέλτιστος

migliore

βέλτιστος

最もよい

βέλτιστος

최고의

βέλτιστος

best

βέλτιστος

best

βέλτιστος

najlepszy

βέλτιστος

melhor

βέλτιστος

наилучший

βέλτιστος

bäst

βέλτιστος

ดีที่สุด

βέλτιστος

en iyi

βέλτιστος

tốt nhất

βέλτιστος

最好的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close