βαγκονλί

Μεταφράσεις

βαγκονλί

(vagon'li)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
βαγόνι τρένου διαρρυθμισμένο για ύπνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close