βαθμίδα

Μεταφράσεις

βαθμίδα

rank (vaθ'miða)
ουσιαστικό θηλυκό
επίπεδο ιεραρχίας ανεβαίνω τις βαθμίδες της ιεραρχίας oι βαθμίδες της ιεραρχίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close