βαθμιαία

Μεταφράσεις

βαθμιαία

gradually (vaθmi'ea)
επίρρημα
σταδιακά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close