βαθμός Κελσίου

Μεταφράσεις

βαθμός Κελσίου

stupeň Celsia

βαθμός Κελσίου

grader celsius

βαθμός Κελσίου

Grad Celsius

βαθμός Κελσίου

degree Celsius, degree centigrade

βαθμός Κελσίου

grado Celsio, grado centígrado

βαθμός Κελσίου

celsiusaste

βαθμός Κελσίου

degré Celsius, degré centigrade

βαθμός Κελσίου

stupanj Celzija

βαθμός Κελσίου

gradi Celsius, gradi centigradi

βαθμός Κελσίου

摂氏温度

βαθμός Κελσίου

섭씨

βαθμός Κελσίου

graden Celsius

βαθμός Κελσίου

grad Celcius

βαθμός Κελσίου

stopień Celsjusza

βαθμός Κελσίου

grau Celsius, grau centígrado

βαθμός Κελσίου

grader Celsius

βαθμός Κελσίου

องศาเซ็นติเกรด, องศาเซลเซียส

βαθμός Κελσίου

Santigrat derece

βαθμός Κελσίου

độ bách phân, độ C

βαθμός Κελσίου

摄氏度
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close