βαθουλωμένος

Μεταφράσεις

βαθουλωμένος

dented, hollow, sunken

βαθουλωμένος

creux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close