βαθούλωμα

Μεταφράσεις

βαθούλωμα

dent

βαθούλωμα

اِنْبِعاج

βαθούλωμα

promáčknutí

βαθούλωμα

bule

βαθούλωμα

Delle

βαθούλωμα

abolladura

βαθούλωμα

lommo

βαθούλωμα

bosse

βαθούλωμα

udubina

βαθούλωμα

ammaccatura

βαθούλωμα

へこみ

βαθούλωμα

움푹 패인 곳

βαθούλωμα

deuk

βαθούλωμα

hakk

βαθούλωμα

wklęśnięcie

βαθούλωμα

amasso, amolgadela

βαθούλωμα

вмятина

βαθούλωμα

buckla

βαθούλωμα

รอยบุ๋ม

βαθούλωμα

göçük

βαθούλωμα

vết lõm

βαθούλωμα

凹痕
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close