βαθύτερος

Μεταφράσεις

βαθύτερος

underlying
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close