βακτήρια

Μεταφράσεις

βακτήρια

bacteria

βακτήρια

بَكْتِيريا

βακτήρια

bakterie

βακτήρια

bakterie

βακτήρια

Bakterien

βακτήρια

bacteria, bacterias

βακτήρια

bakteerit

βακτήρια

bactérie

βακτήρια

bakterije

βακτήρια

batteri

βακτήρια

バクテリア

βακτήρια

박테리아

βακτήρια

bacteriën

βακτήρια

bakterier

βακτήρια

bakteria

βακτήρια

bactéria

βακτήρια

бактерия

βακτήρια

bakterie

βακτήρια

เชื้อแบคทีเรีย

βακτήρια

bakteri

βακτήρια

vi khuẩn

βακτήρια

细菌
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close