βακτήριο

Μεταφράσεις

βακτήριο

bacterium, bacillus

βακτήριο

bactérie

βακτήριο

bactéria
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close