βακτηριοκτόνος

Μεταφράσεις

βακτηριοκτόνος

bactericidal

βακτηριοκτόνος

bactéricide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close