βαλλίστρα

Μεταφράσεις

βαλλίστρα

crossbow, ballista

βαλλίστρα

baliste
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close