βαλμένος

Μεταφράσεις

βαλμένος

mis, posé, positionné

βαλμένος

pus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close