βαπτίσια

Μεταφράσεις

βαπτίσια

baptême

βαπτίσια

christening
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close