βαπτισμένος

Μεταφράσεις

βαπτισμένος

baptized

βαπτισμένος

baptisé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close