βαπτιστικός

Μεταφράσεις

βαπτιστικός

baptismal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close